Pilootstudies

  • Motorblok Montage: Potentieel van 360° video en virtual reality (VR) om procedurele vaardigheden aan te leren, meer specifiek het monteren van een motorblok
  • AR-CB: Potentieel van augmented reality (AR) voor het aanleren van procedurele vaardigheden, meer specifiek het aanleren van technologische schakelingen
  • Empathie: Potentieel van 360° virtual reality (VR) om empathie aan te leren in moeilijke klantensituaties
  • Logistiek: Potentieel van virtual reality (VR) om het correct en snel stapelen van dozen in een kar aan te leren
  • Presentatievaardigheden: Potentieel van 360° virtual reality (VR) voor het aanleren van paraverbale presentatievaardigheden