Immersive Training

Thomas More Research en DAE HoWest bundelen de krachten in een TETRA-project rond Immersive Training.​

Met dit onderzoeks- en innovatieproject willen we bedrijven en organisaties ondersteunen bij de inzet van immersieve technologieën (360°, AR, VR, MR…) in training en opleiding.

Concrete doelstellingen van het project:

Inventariseren en testen welke technologieën kunnen worden ingezet voor immersive training

Nagaan voor welke leerdoeleinden AR/VR/360° het meest geschikt zijn

Nagaan of werknemers en opleiders klaar zijn voor deze technologieën

Inventariseren en testen welke technologieën kunnen worden ingezet voor immersive training

Nagaan wat de financiële implicaties zijn van verschillende technologieën

Aanpak

Het project loopt doorheen verschillende fases. In het eerste jaar ligt de focus op desk research, technologie- en marktverkenning en contextanalyse. In het tweede jaar testen we in concrete pilootstudies de theoretische concepten en gaan we via gebruikers- en effectiviteitsstudies na of en welke technologie voor welk trainingsdoel het meest geschikt is.

Dit project wordt gefinancierd door het TETRA-programma van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en gecofinancierd door Vlaamse organisaties.

Events

Er zijn momenteel geen evenementen.

Team

Laatste blogberichten

Workshop business model & ROI (Jelle Van Camp)

17 december 2021

https://www.youtube.com/watch?v=EcE_Tn2E5DE

Read More

Zelf VR content maken met eNetReality

13 oktober 2020

https://www.enetreality.com/

Read More

Streem: SDK voor AR remote collaboration app

13 oktober 2020

Streem Launches SDK for Developing AR Apps and Solutions for Remote Collaboration...

Read More